De stichting GGZ Beraad is opgericht op 1 april 2011, als platform voor en door actieve clienten in Overijssel. De initiatiefnemers achter de oprichting waren o.a. de cliëntenraden van Dimence, Mediant en de RIBW, stichting Focus en WMO-groepen uit Twente en IJssel-Vecht.

De stichting bestaat sinds 2011 uit een bestuur en een aantal actieve meedenkers. Zij staan in contact met een netwerk van actieve clienten, ervaringsdeskundigen, mantelzorgers en professionals. Het GGz-Beraad heeft geen vaste inkomstenbron; al het werk wordt gedaan door vrijwilligers.

Het GGZ Beraad Overijssel is een regionale cliëntenorganisatie (RCO) voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten. Daaronder vallen ook mensen uit de verslavingszorg en de maatschappelijke opvang. We leggen graag verbinding met anderen; o.a. mantelzorgers, begeleiders, bestuurders en ambtenaren.

Ons belangrijkste doel is om zoveel mogelijk inwoners met een psychische aandoening te verbinden, te informeren en te emanciperen.

De belangrijkste activiteiten van het GGZ Beraad zijn:

* Het samenstellen en verspreiden van een actuele Nieuwsbrief

* Het organiseren van bijeenkomsten rond de WMO en andere nieuwe wetten in het sociaal domein

* Het uitvoeren van landelijke onderzoeken in onze regio

ANBI

Het GGZ Beraad is geregistreerd als een “algemeen nut beogende instelling” (ANBI). Ons RSIN/fiscaal nummer ANBI is: 850588704. Zodra het jaarverslag 2023 gereed is, publiceren wij dat hier.

Contact

Wij zijn te bereiken via mailadres info@ggzberaad.nl

Reacties zijn gesloten.