3 9

Welkom op de website van stichting GGz-Beraad Overijssel.

Wij zijn een onafhankelijke regionale cliëntenorganisatie (RCO), voor en door inwoners van Overijssel met een psychische kwetsbaarheid. Wij voelen ons betrokken bij andere cliënten, die actief zijn in de medezeggenschap, WMO-raden of werken als ervaringsdeskundige.

Via eigen bijeenkomsten en een Nieuwsbrief stimuleren we kennis en verbinding. We volgen de ontwikkelingen binnen de WMO en hebben eigen ideeën. We leggen contacten met bestuurders, professionals en met het onderwijs voor uitwisseling, en voor een realistische beeldvorming.

Verder vinden we emancipatie en weerbaarheid erg belangrijk. Het algemene doel van onze stichting is om participatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid te vergroten.

Dit alles onderschrijven we in ons beleidsplan: Beleidsplan ggz beraad 2018 – 2022. Het bestuur van de organisatie ggz beraad werkt onbezoldigd. Het fiscaal nummer van de stichting is: 850588704

Wil je meer weten? Klik dan hier voor meer informatie over ons.

Vacature GGZ Beraad

WIE WORDT ‘GGZ MAKELAAR’ IN STAPHORST EN ZWARTEWATERLAND?

Het GGZ beraad Overijssel is een organisatie voor en door GGZ cliënten die de participatie van inwoners met een GGZ achtergrond wil bevorderen. Voor ons project in de gemeente Staphorst en Zwartewaterland zijn wij op korte termijn op zoek naar twee ervaringswerkers voor 1 tot 1,5 jaar als

Kwartiermaker voor 8 uur per week per gemeente

Wat ga je als kwartiermaker doen?

 • In kaart brengen van wensen en behoeften van GGZ cliënten in de gemeente Zwartewaterland of Staphorst
 • Draagvlak organiseren bij betrokken lokale organisaties, samenlevingsverbanden en de gemeente
 • Samen met GGZ cliënten organiseren van concrete activiteiten; gebruik makend van diverse in de praktijk ontwikkelde werkvormen
 • Zoeken naar duurzame samenwerkingsverbanden zodat iedereen zich welkom voelt en (ook) mee kan doen
 • Je bent verantwoordelijk voor het behalen van de projectdoelen:
  • Gemeenten hebben een concreet netwerkproject, praktisch beleid en handreikingen waarmee ze inwoners die te maken hebben met GGZ beter leren kennen en ondersteunen. Ook beschikken zij over meer kennis van de doelgroep.
  • De samenwerking tussen inwoners, cliëntenraden, aanbieders van ondersteuning en gemeenten is zichtbaar verbeterd.
  • De kracht van de client kan beter stromen door een breder aanbod van ontmoetingsplekken, themabijeenkomsten, advies en ondersteuning. Zij hebben betere kansen in de samenleving; zij laten zich zien en horen.
  • Inwoners kunnen door middel van lotgenotencontact/herstelgroepen en het bieden van ondersteuning aan elkaar zorgen voor een betere kwaliteit van leven waarbij wij verwachten dat de kosten voor gemeenten minder zullen worden.
  • Inwoners, welzijn en gemeente raken bekend met de krachtige (voorbeeld) functie van ervaringswerkers.
  • Projecten zijn geïnitieerd en er worden meer activiteiten georganiseerd voor de doelgroep.
  • Reageren voor 14 juli via s.Hofstra@ggzberaad.Nl

Lees verder… (DOCX)

Reacties zijn gesloten.

19 jun 2020

VR 26 JUNI, 16.00 UUR: NETWERKBORREL IN ZWOLS PARK WEEZENLANDEN

Het bestuur van het GGZ Beraad organiseert op vrijdag 26 juni opnieuw een informele ‘flaneerborrel’ in Zwolle. Iedereenis vanaf 16.00 … Verder lezen…

Meer nieuws…