Het GGZ Beraad Overijssel heeft een bestuur van vrijwilligers met een psychische kwetsbaarheid. Sinds de oprichting in 2011 werken Gerda Brantenaar, Mies Benkers, Karin Spenkelink (penningmeester) en Sibrand Hofstra (secretaris) vanuit het bestuur. Daarnaast denkt een aantal praktische en wijze mensen met ons mee. Alle medewerkers wonen in Overijssel.

De afgelopen vijf jaar hebben meerder mensen in het bestuur gezeten, waaronder Jos Fleskes. Deze ‘ras-bestuurder’ heeft tijdens de eerste jaren het voorzitterschap waargenomen.

Het GGZ Beraad organiseerde van 2011 tot 2014 regelmatig een plenaire bijeenkomst met partijen die het GGZ Beraad hebben opgericht. Hierbij kwamen interne zaken als jaarplan en begroting aan de orde. De laatste jaren zijn de bijeenkomsten voor iedereen toegankelijk geworden. De nadruk ligt nu veel meer op actuele thema’s in de zorg, en de ontwikkeling van onze eigen deskundigheid en weerbaarheid.

Reacties zijn gesloten.