Clientondersteuning: onbekend recht in WMO en langdurige zorg

Iedere inwoner kan in zijn of haar eigen gemeente vragen om onafhankelijke clientondersteuning (OCO). De gemeente moet de ondersteuning sinds 1 januari 2015 leveren als gratis voorziening op aanvraag van de inwoner, in het kader van de WMO. De OCO bestaat uit kortdurende, praktische ondersteuning door iemand die bij je thuis komt. De ondersteuner werkt onafhankelijk van gemeente en zorgaanbieders.

Je kunt de OCO gebruiken om samen je keukentafelgesprek voor te bereiden. Als je dat wilt, kan de ondersteuner ook tijdens dat gesprek aanwezig zijn. Ook mantelzorgers kunnen OCO aanvragen, bijvoorbeeld voor een keukentafelgesprek over steun voor zichzelf. Je kunt OCO aanvragen in een hectische periode, bijvoorbeeld als zich voor het eerst een psychiatrische aandoening manifesteert bij iemand in je familie. Maar ook voor het verduidelijken van je situatie bij werk, uitkering of onderwijs is OCO mogelijk.

Gemeenten geven weinig informatie over OCO; ze vinden het duur en ingewikkeld, of hebben er nog weinig vraag naar gekregen. Uit recent onderzoek van Ieder(in) weet meer dan 80 procent van de hulpbehoevenden niet dat ze recht hebben op onafhankelijke ondersteuning tijdens het gesprek met de gemeente. Daarom vindt het GGZ Beraad het belangrijk dat inwoners met een kwetsbaarheid, en hun naasten, weten van de mogelijkheid van OCO en er ook bij hun gemeente naar vragen.

De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte hebben uren OCO ingekocht bij de Vriendendiensten in Deventer, die veel ervaring hebben in de GGZ. Een gemeente als Hellendoorn heeft veel uren ingekocht bij MEE voor de ondersteuning; een folder van MEE wordt sinds kort bijgesloten bij elke brief waarin afspraak voor een keukentafelgesprek wordt bevestigd.

Ook voor clienten die vallen onder Wet langdurige zorg (Wlz) is er onafhankelijke clientenondersteuning. Zorgbelang Overijssel heeft hiervoor extra medewerkers aangetrokken, die onafhankelijk opereren van een zorgkantoor en zorgverzekeraar.

Op de site www.iederin.nl vind je de button ‘Hoe staat het met de clientondersteuning in uw gemeente?’. Via de zelftest kom je erachter of jouw gemeente aan de eisen van de wet voldoet. Via de enquête help je mee om aanbod en werkwijze van de ondersteuning in kaart te brengen.

Reacties zijn gesloten.

19 jun 2020

VR 26 JUNI, 16.00 UUR: NETWERKBORREL IN ZWOLS PARK WEEZENLANDEN

Het bestuur van het GGZ Beraad organiseert op vrijdag 26 juni opnieuw een informele ‘flaneerborrel’ in Zwolle. Iedereenis vanaf 16.00 … Verder lezen…

Meer nieuws…