Categorie archieven

VR 26 JUNI, 16.00 UUR: NETWERKBORREL IN ZWOLS PARK WEEZENLANDEN

19, jun, 2020

Het bestuur van het GGZ Beraad organiseert op vrijdag 26 juni opnieuw een informele ‘flaneerborrel’ in Zwolle. Iedereenis vanaf 16.00 uur welkom op het grasveld voor het parkpaviljoen in het Weezenlandenpark. Op de borrel ontmoet je andere actieve cliënten, bondgenoten èn bestuursleden van het GGZ Beraad. In het gras of op een bankje kun je bijpraten en netwerken. Wij zorgen voor frisdrank en mooi weer!Aanmelden mag via info@ggzberaad.nlo.v.v. ‘park 26 juni’.

GGZ Beraad organiseert serie vrijdagmiddag-café’s: 10 mei Wethouder Sloots over budgetteren in het sociaal domein

27, mrt, 2019

Het GGZ Beraad organiseert vanaf mei 2019 een serie bijeenkomsten onder de noemer “Bobo’s in de Bank”. Op vrijdag 10 mei is wethouder Sloots te gast in brasserie In de Bank aan de Dijkstraat 6 in Zwolle. Samen met de zaal gaat hij in gesprek over plannen, voornemens en initiatieven voor het Zwolse sociaal domein. Wat heb jij als inwoners met een psychische kwetsbaarheid nodig? Wat zijn wensen van naasten? En wat zijn de kansen, nu de gemeente naar de efficiëntie van ondersteuning gaat kijken?

Iedereen is welkom mee te luisteren en mee te praten.

Om 14.30 uur is de inloop met koffie en thee. Om 15.00 uur een interview met wethouder Sloots en een uitwisseling met de zaal. Om 16.00 uur is er een drankje n de brasserie en napraten tot 16.30 uur.

Aanmelden kan via info@ggzberaad.nl o.v.v. ‘In de bank 10 mei’

Netwerkborrel GGz Beraad in Zwolse binnenstad

27, mrt, 2019

Vanaf april organiseert stichting GGz Beraad weer regelmatig een netwerk-borrel voor en door inwoners met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten. Op vrijdag 5 april ben je om 16.00 uur welkom bij Sally O’Briens aan het Bethlehemkerkplein in Zwolle. Het eerste drankje wordt betaald door het GGZ Beraad.

Naast andere cliënten tref je op het terras of binnen mensen aan die actief zijn in een cliëntenraad, vakbond of herstelgroep. Op de borrel zijn vaak ook ervaringswerkers, politici, begeleiders en sociaal ondernemers aanwezig.

Vooraf aanmelden is niet nodig.

Wil je eerst wat meer info, mail dan even naar s.hofstra@ggzberaad.nl

LEZING HANS VAN EEKEN IN STADHUIS ZWOLLE : ‘HOE ZICHTBAAR MAG DE ERVARINGSWERKER ZIJN’?| GGz-beraad

10, mrt, 2019

Op de vrijdag in de landelijke Week van de Psychiatrie organiseert GGZ Beraad Overijssel een bijeenkomst in de raadzaal van het Zwolse stadhuis. Hans van Eeken geeft om 15.00 uur een lezing over de recente geschiedenis van het beroep ervaringswerker.

In zijn verhaal gaat Hans in op de rol, de positie en de betekenis van de ervaringswerker binnen de GGz en het sociaal domein. Daarna zal er ruim de gelegenheid zijn om met de zaal in gesprek te gaan.


De inloop is om 14.30 uur met koffie en thee. Om 16.30 uur is er een hapje en een drankje.
De entree van 5 euro kun je betalen bij de entree van de raadzaal.
Aanmelden is gewenst via info@ggzberaad.nl

De raadzaal bevindt zicht op de tweede etage van het stadhuis, aan het Grote Kerkplein 15. Dit is in het hartje van de Zwolse binnenstad.

Erik Dannenberg, voorvechter van inclusie en beschermd wonen thuis, op bezoek in Zwolle

08, feb, 2018

Oud-wethouder Erik Dannenberg is op vrijdag 16 februari te gast in de Zwolse brasserie In de Bank van het Leger des Heils. Hij vertelt over de ontwikkelingen rond beschermd wonen thuis, over samen leven in de wijk (inclusie) en over de inzet van ervaringswerkers. De bijeenkomst begint om 15.00 uur met koffie en thee en eindigt om 16.30 uur met frisdrank en een hapje. Dannenberg gaat ook in op vragen van bezoekers. Brasserie in de Bank vind je aan de Dijkstraat 6.

Meld je komst via info@ggzberaad.nl in verband met de catering.

Lustrum GGZ Beraad 1 april: Dolman brengt warmte

26, feb, 2016

Het GGZ Beraad bestaat op 1 april precies 5 jaar. Daarom organiseren wij een feestelijke bijeenkomst voor iedereen met een psychische kwetsbaarheid, onze naasten en onze pleitbezorgers. Je bent vanaf 13.00 uur van harte welkom in de ontvangsthal van de Saxion Hogeschool in Deventer. Bij aankomst ontvang je een naamplaatje en kies je een workshop. Om 13.30 uur gaan we naar de theaterzaal, waar presentator Judith Elders ons opwacht. Theater-persoonlijkheid Margreet Dolman voert daarna gesprekken met boeiende gasten uit de regio, Om 14.45 beginnen de workshop in diverse zalen van het gebouw. Om 15.45 zien we elkaar weer in de grote hal om na te praten. De alcoholvrije borrel en de hapjes worden tot 17.15 uur geserveerd.
Het thema van de bijeenkomst is: “Laat je zien, laat je horen”. Meld je voor 24 maart aan via info@ggzberaad.nl

Maartse lezingenserie over ‘de ruwe GGZ’ in Zwolle

26, feb, 2016

Het GGZ Beraad Overijssel organiseert elke zaterdag in maart een lezing over de GGZ en verslavingszorg. De serie heeft als thema “De ruwe GGZ: tussen maatwerk, macht en misstanden”. Elke zaterdag is er een spreker die vertelt vanuit cliëntenperspectief.
Op 5 maart bijt maatschappelijk werker Albertjan Haan de spits af. Hij vertelt over zijn onderzoek onder mensen met een psychotische kwetsbaarheid over stigmatisering door professionals. Op 12 maart komt ervaringswerker Martijn Kole naar Zwolle. Hij schopte het tot adviseur van het bestuur van een RIBW en is actief bij een herstelacademie in Utrecht. Op 19 maart is journalist Stella Braam te gast. Zij duikt geregeld anoniem onder in zorg en opvang om onthullende reportages te schrijven. Tot slot is op 26 maart ervaringswerker Nico Hopman te gast. Hij bezocht diverse verslavingsinstellingen om te polsen hoe herstel-ondersteunend zij werken.

De vier bijeenkomsten vinden plaats in het gebouw van het Leger des Heils aan de Dijkstraat 6. De inloop is vanaf 12.30 uur in brasserie In de Bank. Om 13.00 uur begint het programma, tot uiterlijk 15.00 uur. De bijeenkomsten zijn interessant voor cliënten, ervaringsdeskundigen, studenten en professionals. De entree is gratis. Aanmelden kan via info@ggzberaad.nl. Vermeld hierbij de gewenste datum(s).

Op de foto schrijver-journalist Stella Braam uit Haarlem. Zij is op 19 maart de gast. Foto: Koos Breukel

Nieuwegein, 15 september: landelijke studiedag beschermd wonen

21, aug, 2015

Hoe blijven de kosten voor beschermd wonen betaalbaar? Hoe zorg je dat mensen sneller in- en uitstromen? Moet beschermd wonen onder de Wet langdurige zorg gaan vallen, en bij de gemeentelijke WMO worden weggehaald? Of juist niet? Er is genoeg te bepraten over de toekomst van de beschermde woonvormen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) wil dat dan ook doen. Voor de tweede keer organiseert de VNG, samen met GGZ Nederland, de Federatie Opvang en de RIBW Alliantie, een studiedag. Deze vindt plaats op dinsdag 15 september in Nieuwegein, bij Utrecht. Erik Dannenberg, oud-wethouder van Zwolle, is één van de sprekers. Hij is voorzitter van de VNG-adviescommissie over de toekomst van beschermd wonen. Het programma duurt van 10.00 tot 16.30 uur en erbij zijn is gratis, zolang er plaats. Meld je aan via de website www.congresenstudiecentrum.nl

Nijverdal, 7 september: Training ‘Mijn kwaliteit van leven’

21, aug, 2015

Zorgbelang Overijssel organiseert op maandag 7 september een training voor mensen die vrijwilliger willen worden voor het programma ‘Mijn kwaliteit van leven’. Je wijst mensen dan op de gelijknamige website en ondersteunt mensen bij het invullen. Via de site www.mijnkwaliteitvanleven.nl kan elke Nederlander aangeven hoe hij het leven en de zorg ervaart in de eigen gemeente. Iedereen die meedoet ontvangt een persoonlijk overzicht van de uitkomsten en draagt bij aan het slagen van een landelijk onderzoek. De training begint om 18.45 uur in Het Centrum in Nijverdal. Vanaf 18.00 uur staan broodjes voor je klaar. Opgeven kan via j.barelds@belangenorganisatiesoverijssel.nl