Auteur archief

GGZ Beraad organiseert serie vrijdagmiddag-café’s: 10 mei Wethouder Sloots over budgetteren in het sociaal domein

27, mrt, 2019

Het GGZ Beraad organiseert vanaf mei 2019 een serie bijeenkomsten onder de noemer “Bobo’s in de Bank”. Op vrijdag 10 mei is wethouder Sloots te gast in brasserie In de Bank aan de Dijkstraat 6 in Zwolle. Samen met de zaal gaat hij in gesprek over plannen, voornemens en initiatieven voor het Zwolse sociaal domein. Wat heb jij als inwoners met een psychische kwetsbaarheid nodig? Wat zijn wensen van naasten? En wat zijn de kansen, nu de gemeente naar de efficiëntie van ondersteuning gaat kijken?

Iedereen is welkom mee te luisteren en mee te praten.

Om 14.30 uur is de inloop met koffie en thee. Om 15.00 uur een interview met wethouder Sloots en een uitwisseling met de zaal. Om 16.00 uur is er een drankje n de brasserie en napraten tot 16.30 uur.

Aanmelden kan via info@ggzberaad.nl o.v.v. ‘In de bank 10 mei’

Netwerkborrel GGz Beraad in Zwolse binnenstad

27, mrt, 2019

Vanaf april organiseert stichting GGz Beraad weer regelmatig een netwerk-borrel voor en door inwoners met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten. Op vrijdag 5 april ben je om 16.00 uur welkom bij Sally O’Briens aan het Bethlehemkerkplein in Zwolle. Het eerste drankje wordt betaald door het GGZ Beraad.

Naast andere cliënten tref je op het terras of binnen mensen aan die actief zijn in een cliëntenraad, vakbond of herstelgroep. Op de borrel zijn vaak ook ervaringswerkers, politici, begeleiders en sociaal ondernemers aanwezig.

Vooraf aanmelden is niet nodig.

Wil je eerst wat meer info, mail dan even naar s.hofstra@ggzberaad.nl

LEZING HANS VAN EEKEN IN STADHUIS ZWOLLE : ‘HOE ZICHTBAAR MAG DE ERVARINGSWERKER ZIJN’?| GGz-beraad

10, mrt, 2019

Op de vrijdag in de landelijke Week van de Psychiatrie organiseert GGZ Beraad Overijssel een bijeenkomst in de raadzaal van het Zwolse stadhuis. Hans van Eeken geeft om 15.00 uur een lezing over de recente geschiedenis van het beroep ervaringswerker.

In zijn verhaal gaat Hans in op de rol, de positie en de betekenis van de ervaringswerker binnen de GGz en het sociaal domein. Daarna zal er ruim de gelegenheid zijn om met de zaal in gesprek te gaan.


De inloop is om 14.30 uur met koffie en thee. Om 16.30 uur is er een hapje en een drankje.
De entree van 5 euro kun je betalen bij de entree van de raadzaal.
Aanmelden is gewenst via info@ggzberaad.nl

De raadzaal bevindt zicht op de tweede etage van het stadhuis, aan het Grote Kerkplein 15. Dit is in het hartje van de Zwolse binnenstad.

Erik Dannenberg, voorvechter van inclusie en beschermd wonen thuis, op bezoek in Zwolle

08, feb, 2018

Oud-wethouder Erik Dannenberg is op vrijdag 16 februari te gast in de Zwolse brasserie In de Bank van het Leger des Heils. Hij vertelt over de ontwikkelingen rond beschermd wonen thuis, over samen leven in de wijk (inclusie) en over de inzet van ervaringswerkers. De bijeenkomst begint om 15.00 uur met koffie en thee en eindigt om 16.30 uur met frisdrank en een hapje. Dannenberg gaat ook in op vragen van bezoekers. Brasserie in de Bank vind je aan de Dijkstraat 6.

Meld je komst via info@ggzberaad.nl in verband met de catering.

Lustrum GGZ Beraad 1 april: Dolman brengt warmte

26, feb, 2016

Het GGZ Beraad bestaat op 1 april precies 5 jaar. Daarom organiseren wij een feestelijke bijeenkomst voor iedereen met een psychische kwetsbaarheid, onze naasten en onze pleitbezorgers. Je bent vanaf 13.00 uur van harte welkom in de ontvangsthal van de Saxion Hogeschool in Deventer. Bij aankomst ontvang je een naamplaatje en kies je een workshop. Om 13.30 uur gaan we naar de theaterzaal, waar presentator Judith Elders ons opwacht. Theater-persoonlijkheid Margreet Dolman voert daarna gesprekken met boeiende gasten uit de regio, Om 14.45 beginnen de workshop in diverse zalen van het gebouw. Om 15.45 zien we elkaar weer in de grote hal om na te praten. De alcoholvrije borrel en de hapjes worden tot 17.15 uur geserveerd.
Het thema van de bijeenkomst is: “Laat je zien, laat je horen”. Meld je voor 24 maart aan via info@ggzberaad.nl

Maartse lezingenserie over ‘de ruwe GGZ’ in Zwolle

26, feb, 2016

Het GGZ Beraad Overijssel organiseert elke zaterdag in maart een lezing over de GGZ en verslavingszorg. De serie heeft als thema “De ruwe GGZ: tussen maatwerk, macht en misstanden”. Elke zaterdag is er een spreker die vertelt vanuit cliëntenperspectief.
Op 5 maart bijt maatschappelijk werker Albertjan Haan de spits af. Hij vertelt over zijn onderzoek onder mensen met een psychotische kwetsbaarheid over stigmatisering door professionals. Op 12 maart komt ervaringswerker Martijn Kole naar Zwolle. Hij schopte het tot adviseur van het bestuur van een RIBW en is actief bij een herstelacademie in Utrecht. Op 19 maart is journalist Stella Braam te gast. Zij duikt geregeld anoniem onder in zorg en opvang om onthullende reportages te schrijven. Tot slot is op 26 maart ervaringswerker Nico Hopman te gast. Hij bezocht diverse verslavingsinstellingen om te polsen hoe herstel-ondersteunend zij werken.

De vier bijeenkomsten vinden plaats in het gebouw van het Leger des Heils aan de Dijkstraat 6. De inloop is vanaf 12.30 uur in brasserie In de Bank. Om 13.00 uur begint het programma, tot uiterlijk 15.00 uur. De bijeenkomsten zijn interessant voor cliënten, ervaringsdeskundigen, studenten en professionals. De entree is gratis. Aanmelden kan via info@ggzberaad.nl. Vermeld hierbij de gewenste datum(s).

Op de foto schrijver-journalist Stella Braam uit Haarlem. Zij is op 19 maart de gast. Foto: Koos Breukel

Sporters gezocht voor estafetteloop tegen stigma

10, aug, 2015

Van vrijdag 18 tot zondag 20 september wordt voor de derde keer de landelijke estafetteloop Social Run gehouden. Een bijzondere duurloop met twintig deelnemende teams van acht lopers, die in 48 uur 555 kilometer afleggen. Elk team wordt begeleid door acht fietsers, twee bussen, een masseur en een kok. De Social Run vraagt aandacht voor een betere beeldvorming van mensen met psychische aandoeningen.

Op dit moment wordt er een Overijssels team gevormd. Vanuit de grote GGZ-instellingen Mediant, Dimence en RIBW worden teamleden geworven om te lopen, fietsen, rijden, koken of masseren. Deelname staat ook open voor andere sportieve inwoners van Overijssel die achter het doel van de Social Run staan.

De estafette start vrijdag 18 september om 12.00 uur in Utrecht en loopt via Zwolle, Assen, Harlingen en Amsterdam terug naar Bunnik (Utrecht). Daar vindt op 20 september een grote publieksmanifestatie plaats tegen stigma en is de feestelijke onthaal van de teams.

Heb jij belangstelling of wil je meer info? Laat dit dan zo spoedig mogelijk weten aan Sibrand Hofstra. Mailadres s.hofstra@ggzberaad.nl of 06-20160127.
Algemene info over de Social Run is te vinden op www.socialrun.eu

Clientondersteuning: onbekend recht in WMO en langdurige zorg

23, jun, 2015

Iedere inwoner kan in zijn of haar eigen gemeente vragen om onafhankelijke clientondersteuning (OCO). De gemeente moet de ondersteuning sinds 1 januari 2015 leveren als gratis voorziening op aanvraag van de inwoner, in het kader van de WMO. De OCO bestaat uit kortdurende, praktische ondersteuning door iemand die bij je thuis komt. De ondersteuner werkt onafhankelijk van gemeente en zorgaanbieders.

Je kunt de OCO gebruiken om samen je keukentafelgesprek voor te bereiden. Als je dat wilt, kan de ondersteuner ook tijdens dat gesprek aanwezig zijn. Ook mantelzorgers kunnen OCO aanvragen, bijvoorbeeld voor een keukentafelgesprek over steun voor zichzelf. Je kunt OCO aanvragen in een hectische periode, bijvoorbeeld als zich voor het eerst een psychiatrische aandoening manifesteert bij iemand in je familie. Maar ook voor het verduidelijken van je situatie bij werk, uitkering of onderwijs is OCO mogelijk.

Gemeenten geven weinig informatie over OCO; ze vinden het duur en ingewikkeld, of hebben er nog weinig vraag naar gekregen. Uit recent onderzoek van Ieder(in) weet meer dan 80 procent van de hulpbehoevenden niet dat ze recht hebben op onafhankelijke ondersteuning tijdens het gesprek met de gemeente. Daarom vindt het GGZ Beraad het belangrijk dat inwoners met een kwetsbaarheid, en hun naasten, weten van de mogelijkheid van OCO en er ook bij hun gemeente naar vragen.

De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte hebben uren OCO ingekocht bij de Vriendendiensten in Deventer, die veel ervaring hebben in de GGZ. Een gemeente als Hellendoorn heeft veel uren ingekocht bij MEE voor de ondersteuning; een folder van MEE wordt sinds kort bijgesloten bij elke brief waarin afspraak voor een keukentafelgesprek wordt bevestigd.

Ook voor clienten die vallen onder Wet langdurige zorg (Wlz) is er onafhankelijke clientenondersteuning. Zorgbelang Overijssel heeft hiervoor extra medewerkers aangetrokken, die onafhankelijk opereren van een zorgkantoor en zorgverzekeraar.

Op de site www.iederin.nl vind je de button ‘Hoe staat het met de clientondersteuning in uw gemeente?’. Via de zelftest kom je erachter of jouw gemeente aan de eisen van de wet voldoet. Via de enquête help je mee om aanbod en werkwijze van de ondersteuning in kaart te brengen.

Nieuwsbrief juli uit

22, jun, 2015

Het GGZ Beraad Overijssel maakt eens in de vier weken een actuele digitale Nieuwsbrief. Met berichten over de WMO, bijeenkomsten in onze regio en landelijke ontwikkelingen. Ook de eigen activiteiten van het GGZ Beraad worden genoemd.

De Nieuwsbrief heeft al 600 tevreden gebruikers. Wil jij hem ook ontvangen? Stuur dan een mailtje naar info@ggzberaad.nl. Of gebruik het contactformulier op deze website.

De Nieuwsbrief van 22 juni 2015 bevat info over de opleidingen tot ervaringsdeskundige in Deventer (Leon) en Groningen (AD). In augustus verschijnt de volgende Nieuwsbrief.