Categorie archieven

Sporters gezocht voor estafetteloop tegen stigma

10, aug, 2015

Van vrijdag 18 tot zondag 20 september wordt voor de derde keer de landelijke estafetteloop Social Run gehouden. Een bijzondere duurloop met twintig deelnemende teams van acht lopers, die in 48 uur 555 kilometer afleggen. Elk team wordt begeleid door acht fietsers, twee bussen, een masseur en een kok. De Social Run vraagt aandacht voor een betere beeldvorming van mensen met psychische aandoeningen.

Op dit moment wordt er een Overijssels team gevormd. Vanuit de grote GGZ-instellingen Mediant, Dimence en RIBW worden teamleden geworven om te lopen, fietsen, rijden, koken of masseren. Deelname staat ook open voor andere sportieve inwoners van Overijssel die achter het doel van de Social Run staan.

De estafette start vrijdag 18 september om 12.00 uur in Utrecht en loopt via Zwolle, Assen, Harlingen en Amsterdam terug naar Bunnik (Utrecht). Daar vindt op 20 september een grote publieksmanifestatie plaats tegen stigma en is de feestelijke onthaal van de teams.

Heb jij belangstelling of wil je meer info? Laat dit dan zo spoedig mogelijk weten aan Sibrand Hofstra. Mailadres s.hofstra@ggzberaad.nl of 06-20160127.
Algemene info over de Social Run is te vinden op www.socialrun.eu

Clientondersteuning: onbekend recht in WMO en langdurige zorg

23, jun, 2015

Iedere inwoner kan in zijn of haar eigen gemeente vragen om onafhankelijke clientondersteuning (OCO). De gemeente moet de ondersteuning sinds 1 januari 2015 leveren als gratis voorziening op aanvraag van de inwoner, in het kader van de WMO. De OCO bestaat uit kortdurende, praktische ondersteuning door iemand die bij je thuis komt. De ondersteuner werkt onafhankelijk van gemeente en zorgaanbieders.

Je kunt de OCO gebruiken om samen je keukentafelgesprek voor te bereiden. Als je dat wilt, kan de ondersteuner ook tijdens dat gesprek aanwezig zijn. Ook mantelzorgers kunnen OCO aanvragen, bijvoorbeeld voor een keukentafelgesprek over steun voor zichzelf. Je kunt OCO aanvragen in een hectische periode, bijvoorbeeld als zich voor het eerst een psychiatrische aandoening manifesteert bij iemand in je familie. Maar ook voor het verduidelijken van je situatie bij werk, uitkering of onderwijs is OCO mogelijk.

Gemeenten geven weinig informatie over OCO; ze vinden het duur en ingewikkeld, of hebben er nog weinig vraag naar gekregen. Uit recent onderzoek van Ieder(in) weet meer dan 80 procent van de hulpbehoevenden niet dat ze recht hebben op onafhankelijke ondersteuning tijdens het gesprek met de gemeente. Daarom vindt het GGZ Beraad het belangrijk dat inwoners met een kwetsbaarheid, en hun naasten, weten van de mogelijkheid van OCO en er ook bij hun gemeente naar vragen.

De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte hebben uren OCO ingekocht bij de Vriendendiensten in Deventer, die veel ervaring hebben in de GGZ. Een gemeente als Hellendoorn heeft veel uren ingekocht bij MEE voor de ondersteuning; een folder van MEE wordt sinds kort bijgesloten bij elke brief waarin afspraak voor een keukentafelgesprek wordt bevestigd.

Ook voor clienten die vallen onder Wet langdurige zorg (Wlz) is er onafhankelijke clientenondersteuning. Zorgbelang Overijssel heeft hiervoor extra medewerkers aangetrokken, die onafhankelijk opereren van een zorgkantoor en zorgverzekeraar.

Op de site www.iederin.nl vind je de button ‘Hoe staat het met de clientondersteuning in uw gemeente?’. Via de zelftest kom je erachter of jouw gemeente aan de eisen van de wet voldoet. Via de enquête help je mee om aanbod en werkwijze van de ondersteuning in kaart te brengen.

Nieuwsbrief juli uit

22, jun, 2015

Het GGZ Beraad Overijssel maakt eens in de vier weken een actuele digitale Nieuwsbrief. Met berichten over de WMO, bijeenkomsten in onze regio en landelijke ontwikkelingen. Ook de eigen activiteiten van het GGZ Beraad worden genoemd.

De Nieuwsbrief heeft al 600 tevreden gebruikers. Wil jij hem ook ontvangen? Stuur dan een mailtje naar info@ggzberaad.nl. Of gebruik het contactformulier op deze website.

De Nieuwsbrief van 22 juni 2015 bevat info over de opleidingen tot ervaringsdeskundige in Deventer (Leon) en Groningen (AD). In augustus verschijnt de volgende Nieuwsbrief.

Campagnes ‘Collega’s met karakter’ & ‘Doe eens goed gek’

15, dec, 2014

De overheid en het bedrijfsleven hebben afgesproken om volgend jaar duizenden banen vrij te maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarvoor is het wel nodig dat de beeldvorming over mensen met een psychische kwetsbaarheid verandert. Om met name ondernemers te bereiken is de campagne ‘Collega’s met karakter’ gestart. Misschien heb je de spotjes al gezien of gehoord op radio en TV. Een bedrijf krijgt een week lang een nieuwe collega op bezoek. De ervaringen in het team zijn positief; de reacties zijn niet gespeeld. Op het einde van de week blijkt dat de nieuwkomer een acteur is, die het gedrag van een echt bestaande ‘dubbelganger’ naspeelt. Op de website www.collegasmetkarakter.nl kun je de filmpjes terugkijken en is gratis een ‘Boekje voor bazen’ te bestellen.

Ypsilon, Anoiksis en de Veerkrachtfabriek zijn ook een bewustwordingscampagne gestart, met als motto Doe eens Goed Gek. De campagne gaat over jongeren met een verhoogde psychosegevoeligheid, en heeft als doel om het onderwerp bespreekbaar te maken. Johnny de Mol en Geza Weisz spelen mee in de filmpjes, waarin bestaande vooroordelen op de hak worden genomen. Je kunt de korte video’s bekijken op www.goedgek.com

 

‘Zorg verandert’ zoekt gesprekbegeleiders

15, dec, 2014

Marry Mos van het Landelijk Platform GGZ  zoekt begeleiders die affiniteit hebben met de zorg en enige kennis hebben van de komende wijzigingen. Verder moet je iets van ervaring hebben in het organiseren en begeleiden van gespreksgroepen.

Je krijgt een training op maat, een vrijwilligersvergoeding en hulp bij de uitvoering.

Wil je meer weten: kijk dan op www.zorgverandert.nl onder ‘Ik wil helpen/gespreks-begeleider’. Of neem contact op met Marry via m.mos@platformggz.nl of 06-1868 0097.

Het programma Zorg Verandert krijgt steun van het ministerie van VWS en wordt in de regio uitgevoerd in een samenwerkingsverband van o.a. Ieder(in), LPGGz, koepel WMO-raden, Zorgbelang, MEE en Per Saldo.